Undervisa. Lära. Leda.

Om tjänsten

På Lärkraft.se finns kunskap och verktyg i form artiklar, filmer och poddradioavsnitt som täcker in många områden:

  • Hur du kan undervisa och bemöta elever som är utåtagerande, särbegåvade eller blyga.
  • Verktyg för att anpassa undervisningen till elever med funktionsvariationer inom add, adhd, autismspektrum eller dyslexi.
  • Att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända elevers lärande.
  • Hur du kan skapa ett gott klimat i klassrummet som präglas av tydlighet, fokus och arbetsro.
  • Hur du kan utveckla dina kunskaper inom bedömning och betygsättning.

Allt innehåll är skapat för att vara enkelt att ta till sig även i en stressig vardag. Det funkar lika bra i mobilen och på plattan som i datorn. Hittar du en spännande artikel som du inte hinner läsa just vid det tillfället så kan du spara den på ”Min sida”.

Innehållet i Lärkraft.se är framtaget tillsammans med lärare, forskare och andra experter, och uppdateras löpande.

Vi som står bakom Lärkraft.se heter Gothia Fortbildning. Vi ger också ut Grundskoletidningen, tidskriften Elevhälsa och har en stor bokutgivning för dig som arbetar inom skolan. Vi tar gärna emot feedback och tips! Mejla till info@larkraft.se.

En skollicens för Lärkraft.se kostar 790 kr i månaden, och då får hela skolan tillgång till tjänsten. Det går också att köpa en enskild licens för 390 kr i månaden.

Använd Lärkraft.se för att utveckla din egen undervisning eller för pedagogiska diskussioner med kollegor.

Testa gratis i 30 dagar här!